Minőségi és környezetpolitika

A tűz-, munka-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szolgáltatás tevékenységeink során három alapvető, elválaszthatatlan célt tartunk szem előtt, ezek a minőség, az együttműködés és a hatékonyság.

MINŐSÉG
Célunk, hogy versenyképességünk fokozása érdekében a tűz-, munka-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szolgáltatásunk minőségét folyamatosan biztosítsuk, illetve emeljük. A fejlesztésben az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványt tekintjük irányadónak, mely által a mindenkori minőségi és környezeti követelményeket a felsővezető elkötelezettségén keresztül a szervezet összes munkatársától megköveteljük.

Célunk a rendszerszabványok előírásait megvalósítani és betartani, illetve az általa kínált lehetőségeket kihasználni. A szolgáltatási tevékenységünkhöz kapcsolódóan a bevont alvállalkozóknál nagy hangsúlyt fektetünk a megbízhatóságra, pontosságra és a környezetvédelmi követelmények betartására.
A fejlesztés irányát a megrendelői igények határozzák meg, melyek megkövetelik szervezetünktől a rugalmas reagálást, a tanulási képességet és a költségek lehetséges csökkentését. Célunk, szolgáltatásunk minőségének folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, a környezetvédelmi előírások betartása.
Integrált irányítási rendszerünk működése során meghatározzuk a működés kockázatait és lehetőségeit a folyamatos fejlesztés biztosítása és az érdekelt felek elvárásainak teljesülése érdekében.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az együttműködési készséget a vállalaton kívül és belül egyaránt nagyra értékeljük: Megrendelőinkkel a feladat végrehajtása során, illetve azon túl is készek vagyunk az együttműködésre, együttgondolkodásra, fejlesztésre és igényeik maradéktalan kielégítésére. A csapatmunka eredményessége érdekében elvárjuk, hogy minden alkalmazott személyes felelősségével és tudásával járuljon hozzá a cég sikeréhez és a megrendelői igények kielégítéséhez.

HATÉKONYSÁG
A szolgáltatás, a minőség és az ár komplex egységének versenyképes szinten való tartása. A rendelkezésünkre álló szellemi és anyagi erőforrások  legteljesebb kihasználásra törekszünk, ezért támogatjuk a munkatársak – mint a legfontosabb erőforrás – folyamatos ön-és továbbképzését. A fenti célok folyamatos teljesítésére társaságunk MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti integrált irányítási rendszert tart fenn, illetve
alkalmazza a folyamatos fejlesztés eszközeit. Az Igniplus Bt. vezetése biztosítja a szakmai tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok (törvények, rendeletek) ,és egyéb követelmények azonosítását, nyomonkövetését és azok maradéktalan betartását. A Társaság vezetése kinyilvánítja a minőségi, a környezetkímélő munkavégzés és a szervezeti célok elérése iránti elkötelezettségét, törekszik a vevői és az érdekelt felek megelégedettségére és az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére.

Sümeg, 2017. október 15.
Bock Csaba
ügyvezető igazgató